Облъстен съвет гр. Пловдив - кабинет областен управител