Производствена сграда на фирма Оберон - с. Равно поле